boruşəkilli

boruşəkilli
sif. Görünüşcə boruya oxşayan, boru kimi. Boruşəkilli cisim.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • boruvar(i) — bax boruşəkilli. Boruvari çiçək bot …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damar — is. 1. Canlıların bədənində: içərisində qan və ya limfanın dövr etdiyi boruşəkilli orqan. Qan damarları. Damarları şişmək. Alnının damarları görünür. Damar sistemi anat. – canlının bədənində olan bütün damarlar. Damar sistemi maye toxuma (qan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kaleydoskup — <yun.> 1. Əldə fırlatdıqda tez tez dəyişən, rəngli naxışlar göstərən, boruşəkilli optik cihaz (oyuncaq). 2. məc. Hadisələrin, şəxslərin və s. nin ardı arası kəsilmədən dəyişməsi. Əgər «Ağa Məhəmməd şah Qacar» faciəsi kaleydoskop isə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lülə — is. 1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi. Topun lüləsi. – Tüfəngin lüləsi həkimin böyrünə toxundu. M. Hüs.. Karl . . avtomatın lüləsini yoxladı. Ə. Ə.. 2. Boru (silindr) şəklində yuvarlanmış, lülələnmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qida — is. <ər.> 1. İnsan və heyvan orqanizminin və bitkilərin yaşaması üçün lazım olan bəsləyici maddələr, yeyilən və içilən şeylər. Qida maddələri. İnsanın qidası. Sağlamlıq üçün lazım olan şərtlərdən biri də qidanın düzgün və vaxtında qəbul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qur-qur — 1. təql. 1. Qarın quruldaması, bağırsaqların içindəki qaz və ya mayenin hərəkətindən qarında hasil olan səs. 2. Qurbağaların çıxardığı səs, quruldama. 3. Boğazı dar qabdan tökülərkən mayenin çıxardığı səs. // Sulu qəlyanı çəkərkən, küpünün içində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəndəkotu — is. bot. İri yarpaqları və boruşəkilli gülləri olan, əsasən xəndək, çay kənarlarında və rütubətli yerlərdə bitən yabanı bitki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zurna — is. Nəfəslə çalınan boruşəkilli, ağzıgen, kəskin səsli musiqi aləti. Zurna çalmaq. – Birdən qulağıma zurna səsi gəldi. S. S. A.. Rəqs qurtardıqda qapıdan məşəllərin işığı görünür və zurna səsi eşidilir. Ü. H.. <Gülyaz> . . ordlarını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”